Ce ziceți, Îl avem pe Hristos sau doar sîntem niște martori? Deși martori au fost și Iuda și sinedrionul care L-a ucis pe Hristos.

0
Foto: crestinortodox.ro

Foto: crestinortodox.ro

Distribuie acest articol

Vreau să fiți ferm încredințați că scopul nostru este acela de a ne uni cu Hristos și de a-L avea cu totul. Acesta este scopul pentru care S-a întrupat Hristos, a pătimit și a înviat. Oare nu așa cîntăm la Sfîntul Botez: “Cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat!”
Unirea aceasta este atît de strînsă, încît Hristos devine pentru noi mai apropiat decît propriul corp (Sf. Nicolae Cabasila “Viața în Hristos”). Desăvîrșirea acestei uniri se arată în taina Liturghiei și în rugăciunile de dinaintea Împărtăsaniei și de după lăsate nouă de Sfinții Părinți ca etalon de cugetare Dumnezeiască.
Dar oare nu o spune marele Apostol Pavel cît se poate de lămurit că unirea cu Hristos se face pînă la identificare? “Căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos în mine” (Apostolul Pavel către Galateni 2, 20). Taina aceasta nu presupune desființarea persoanei, ci doar preschimbarea ei în făptură hristică, de unde și numele de creștini.
Îl dobîndim pe Hristos prin smerenie și viață curată, dar Îl pierdem prin mîndrie, invidie, mînie, orice fel de ură și nemilostivire, dar și prin întinarea trupurilor noastre cu păcate murdare. De acea căutăm să ne pocăim, să spălăm cu lacrimi murdăria păcatelor pentru a ne putea reuni cu Hristos, bunul nostru Stăpîn și Domn, îndelung răbdător și mult milostiv.
Doresc tuturor să trăiască în trupurile lor revelația unirii cu Hristos fără de care orice cugetare la tainele Dumnezeiești este de nici o trebuință.
Pace tuturor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *