Foto: FB.com

Foto: FB.com

Distribuie acest articol

Când la sfârșitul acestei lumi vor plânge toate neamurile pământului, văzând că într-adevăr totul e în zadar fără Dumnezeu, atunci toți vor fi ca pruncii care plâng și nu-și găsesc alinare decât în brațele părintești.
Atunci toți vom fi la mâna dreaptă a Tatălui, care e Fiul Lui absolut, Mântuitorul lumii,
Iisus Hristos.
Îl vom vedea precum Este, Viu și înviat și vom plânge toți. Unii de bucurie iar alții din umilință și din frângere a inimii că nu au putut crede până atunci în El.
Atunci se vor împlini în mod desăvârșit toate cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cele pline de iubire și nădejde sfântă, dar și de dreptate dumnezeiască, nu omenească :
– De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum copiii, nu veți putea intra în Împărăția lui Dumnezeu.
– În Împărăția lui Dumnezeu se intră prin apă (lacrimi de pocăință) și prin Duh Sfânt (însăși Iubirea care transformă tot răul în Bine).
– Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi.
– Eu fac tot ceea ce vreau cu ale Mele.
– Cel ce se va smeri va fi înălțat de Dumnezeu.
– Fiul lui Dumnezeu nu S-a făcut Om ca să osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.
– Aceasta este Voia Tatălui, ca oricine VEDE pe Fiul și crede în Cel ce la trimis să aibă viață veșnică și să fie înviat în Ziua cea de Apoi.
– Eu când voi fi înălțat, pe TOȚI îi voi trage la Mine.
Învierea e totală, nu doar parțială.
Trup și suflet, nu doar trup.
Atunci cântările pline de credință și nădejde eshatologică ale Bisericii lui Hristos se vor împlini în mod desăvârșit :
<< Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte Viață dăruindu-le !!! >>
<< Astăzi mântuirea a toată lumea s-a făcut; să cântăm Celui ce a înviat din mormânt și Începătorului vieții noastre; că stricând cu moartea pe moarte, biruință ne-a dăruit nouă și mare milă. >>
<< Înviat-ai din mormânt și legăturile iadului ai rupt; stricat-ai osânda morții, Doamne, pe TOȚI din cursele vrăjmașului izbăvindu-i. Arătându-Te pe Tine Apostolilor Tăi (care nici ei NU au crezut PÂNĂ ce nu Te-au VĂZUT înviat), trimisu-i-ai pe dânșii la propovăduire; și printr-înșii pacea Ta ai dăruit lumii, Unule mult-Milostive. >>
<< … și puterea morții, Mântuitorule, stricând, și împreună cu Tine pe Adam ridicându -l, și din iad pe TOȚI slobozindu-i. >>
Ne va ierta oare pe toți sau nu ne va ierta ?!?
Vom vedea. Fie Sfântă Voia Sa !!! Oricum după dreptate (crudă și fără de milă) nimeni nu merită mântuirea.
Să fim buni, milostivi și iertători, că așa vom primi de la Dumnezeu după cum am făcut și noi celorlalți oameni, frații mai mici ai lui Hristos.


  • un text de Protosinghelul Dimitrie Ivașco

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *