Distribuie acest articol
 1. Vama grăirii de rău unul pe altul , adică a osândirii şi a clevetirii .
 2. Vama ocărârii şi a batjocoririi .
 3. Vama zavistiei şi a duşmăniei .
 4. Vama minciunii .
 5. Vama mâniei şi a invidiei .
 6. Vama mândriei şi a slavei deşarte .
 7. Vama grăirii de cuvinte deşarte .
 8. Vama luării de camătă , a vicleşugului .
 9. Vama lenevirii şi a trândăviei .
 10. Vama iubirii de argint .
 11. Vama beţiei .
 12. Vama pomenirii de rău .
 13. Vama descântăturii şi a vrăjitoriei .
 14. Vama lăcomiei şi a îmbuibării .
 15. Vama slujirii la idoli .
 16. Vama sodomei .
 17. Vama preacurviei .
 18. Vama uciderii .
 19. Vama furtişagului .
 20. Vama curviei .
 21. Vama nemilostivirii şi a asprimii inimii .
 22. Vama suleimenirilor ( vopsit buze , ochi , unghii …
 23. Vama celor ce fumează .
 24. Vama cea simonicească a arhiereilor .
  RUGĂClUNEA PENTRU VĂMILE VĂZDUHULUI
  Doamne Iisuse Hristoase , Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu , izbăveşte sufletul meu de vama ( numele vămii ) şi îi fă uşoară trecerea şi fără împiedicare şi teamă prin faţa înfricoşătorilor diavoli şi nimic să nu aibă a mă opri , că eu îmi mărturisesc neputinţa , păcatul şi fărădelegea mea . Iată , iubitorule de oameni , că în fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-am născut şi în păcate mi-am pierdut toată viaţa mea , păcătuind fără de asemănare şi minţind bunătatea Ta , Stăpâne , cu voie , fără de voie , cu ştiinţa şi cu neştiinţa , în tot timpul şi în tot locul , la arătare sau în ascuns , cu mintea , cu cuvântul şi cu lucrul , cu toate simţirile mele sufleteşti şi trupești . Caută cu milă şi cu îndurare şi spre mine , smeritul robul Tău , şi depărtează de la mine , de la sufletul meu , toate gândurile , toate pornirile , toate nălucirile , toate simţurile pătimașe , toată neputinţa şi greşeala , păcatul ori fărădelegea mea care mă opreşte la această vamă şi mă ajută să ajung prin darul şi bunătatea Ta , fără oprire şi înfricoşare la Slava Ta cea negrăită şi veşnică şi a petrece pururea în lumina cea pururea fiitoare a Slavei Tale . Iartă-mă , Stăpâne , iartă-mă şi nu mă osândi după păcatele şi fărădelegile mele , şi cu bunătatea Ta cea negrăită mă miluieşte şi mă mântuiește , având nădejde la dragostea lui Dumnezeu Tatăl , la bunătatea Unuia născut Fiului Său şi la împărtăşirea Prea Sfântului Duh .
  Dăruiește-mi , Stăpâne , Dumnezeul nostru , iertare şi trecere uşoară prin vămi spre slava cea cerească şi veşnică pentru rugăciunile Preacuratei , Binecuvântatei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria . Cu puterea Cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci , pentru rugăciunile Sfântului Înger Păzitor al vieţii mele şi ale tuturor puterilor cereşti , cu ale Sfântului Ioan Proorocul , Înaintemergătorul şi Botezător al Domnului , cu ale Sfinţilor Slăviţi şi întru tot lăudaţi Apostoli , cu ale Sfinţilor buni luminători Mucenici : Gheorghe Purtătorul de Biruinţă , Dimitrie Izvorâtorul de Mir , Teodor Tiron , Teodor Stratilat , Ioan cel Nou de la Suceava , Serghie şi Vah , Ioan Valahul , Tomaida , Tecla , Filofteia , Ecaterina , Nina , Varvara , Haralambie , Clement de Aglia , Tatiana , Iustina Fecioară , Ciprian …
  Pentru rugăciunile Sf. Ierarhi şi luminători a toată lumea Vasile cel Mare , Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur , Nicolae , Spiridon , Antonie cel Mare , Grigorie de Nissan , Ilie Iorest , Sava Brancovici şi Calinic de la Cernica . Pentru rugăciunile Sf. Preacuvioşi de Dumnezeu purtători părinţi ai noştri : Nicodim cel Sfinţit de la Tismana , Grigorie Decapolitul , Dimitrie Basarabov , Sava cel Sfinţi , Teodosie , Eftimie , Pahomie întemeietor de obşte , Arsenie , Sisoe , Pimen , Benedict , Ioan Iacob de la Iordan , Iosif de la Partoş , Sofronie de la Cioara , Ghelasie de la Râmeţi , Visarion Sarai , Preacuvioasei Parascheva , Teodora de la Sihla , Maria Magdalena , Maria Egipteanca , Cuvioasei Domnica .
  Cu rugăciunile Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan , Cosma şi Damian , Pantelimon , Ermolae , Vichentie . Cu ale Sfinţilor şi drepţilor Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi ale tuturor sfinţilor Tăi ca un Binecuvântat şi Preaslăvit Ce eşti în veci . Amin .
  TREIME SFÂNTĂ și nedespărțită Slavă Ție ! Amin !
  Întru Împărăția Ta când vei veni pomenește – ne pe noi Doamne ! Amin !
  Toți sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoșii ! Amin !
  Bucură-te bucuria noastră acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ ! Amin !
  Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să vă binecuvinteze pe toți cu multă sănătate , fericire și mântuire ! Doamne miluiește ! Amin și Aliluia !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *